top of page
Qi-02M

​收合式 USB

​無線充電座

QI-02M_jcpmw4-1.png
  • YouTube

​Cable Length : 1800 mm

Qi Wireless Output : 5 W

2 USB Ports : 10 W

Input : 12V  / 2A  Jack adapter

Color : Black / White

Qi-02M 收合.jpg

​點按收合

​不占用桌面空間

​支援無線充電

​不受電源線干擾

QI-02M charge phone.jpg

LED指示燈

​充電狀態一目瞭然

QI-02M LED.jpg

產品尺寸​規格

​安裝方式

Miezo QI-02M Introduction_頁面_05.jpg
QI-02M side.png
QI-00E

​無線充電座

​Cable Length : 1800 mm

Qi Wireless Output : 5 W

2 USB Ports : 10 W

Input : 5V / 2.4A USB adapter

Color : Black / White

  • YouTube
手機充電.jpg

​支援無線充電

​不受電源線干擾

QI-00E_charging_kipjmv-1.png

產品尺寸​規格

​安裝方式

22-04.jpg
QI-00F-installation-5.jpg

Award & Certification

工作區域 12.png
工作區域 11.png
工作區域 13.png
工作區域 14.png
工作區域 16.png
工作區域 15.png
bottom of page